سوشال

به طرف میگن با بقیه جمله بساز . میگه : دیشب رفتیم بیرون پیتزا خوردیم . میگن : پس بقیه اش کو ؟ میگه : تو یخچاله.............

===============

به یارو میگن با ماهیگیر جمله بساز؛
میگه:((ماه گذشته،قشنگ یه ماهی گیر کرده بودیم تو مشکلات،قرض،بدبختی......چشتون روز بر نبی نه عجب ماهی بود. ))

===============

ب من میگن با محال جمله بساز میگم :بابام اجازه داد کولر از شب تا صبح روشن بماند. میگن پس محالش کو؟ میگم: جون من نفهمیدی این محاله؟ یارو کف کرد میترسم با این همه استعداد فرار مغز ها نشم

===============

چیز چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
.
کلمه ای شگفت انگیز در زبان فارسی که میتواند جازگزین تمام کلمات شود!

===============

چنین گفت رستم به اسفندیار
من ماست میارم توبدو برو بیار خیار
تادرست کنیم یک آبدوغ خیار
آبدوغ خیاری که نباشد لنگه اش نه دراین دیار نه درآن دیار

===============

به طرف میگن با طوفان جمله بساز میگه چقد تو فانی :)

به یارو میگن بابالش جمله بساز؟!
میگه:دیروز با تفنگم رفتم جنگل .باتیر زد م به بالش!!!!
میگن :نه بابا با اون بالش جمله بساز!!!
میگه:دیروز با تفنگم رفتم جنگل .باتیر زدم به اون بالش!
میگن :بی خیال .با تشک جمله بساز.
میگه:دیروز با تفنگم رفتم جنگل .تو شک بودم باتیر بزنم به این بالش یا اون بالش!!!!

===============

معلم:باشیشه جمله بساز.
شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!!!

===============

یه پسره از پدرش میپرسه چرا بعضی مردم میگن خونه مونه یا
میگن جوک موک پدره جواب میده:چون اونا سواد مواد ندارن

===============

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ

===============

به آبادانیه میگن با مخابرات جمله بساز میگه مخا برات برقصم ؟؟؟

===============

به یه مرده میگن:یه جمله بگو که توش 6تا بیل باشه
میگه:نمی دونم هابیل با بیل قابیلو کشت یا قابیل با بیل هابیلو کشت

===============

معلم= با حسن جمله بساز دانش اموز=من با احمد رفتم سینما معلم=اینکه حسن نداشت دانش اموز=اخه حسن نیومد

===============