سوشال

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

امسال جغرافیا مردود شدم خودم تعجب کردم با نمره 9.75

بی انصاف منو مردود کرد امروز صبح رفتم مدرسه تا ببینم میتونم تغییر رشته بدم. اقای ...

گفت: اگه بخواین میتونید اعتراض کنید از شانس خوب من دبیر جغرافیا امروز اومد صحبت کردیم...

تا برگه ی منو بیاره بهم نشون بده که کم گرفتم. قسمت پاسخ نامشو اورد من گفتم من جوابارو جلوی سوالات نوشتم بعدش مشخص شد که نمره ی من اشتباه ثبت شده .......

تا این که نمره ی درست شد به خاطر یه اشتباه که جوابارو تو پاسخ نامه ننوشتم!!

خدا به دادم رسید.

بله ما اینیم